AiVision – tvorba www stránek na zakázku

Společnost AiVision má již skoro deset let zkušeností s vývojem webových stránek pro velké i malé společnosti. Každá firma může nastartovat své podnikání pomocí profesionálně navržených webových stránek. Vaše webové stránky jsou vstupní branou do obchodních příležitostí.

Typické webové stránky se dají klasifikovat jako statické nebo dynamické. U statických stránek se nemění obsah a design, pokud webdesignerská firma ručně neaktualizuje stránky. Příkladem jsou menší HTML stránky různých firem. Statické webové stránky jsou nejlevnějším případem webu.

Dynamické webové stránky od AiVision mohou měnit obsah a případně i vzhled v závislosti na koncovém uživateli. Znamená to, že administrátor stránek může bez programátora a bez větších počítačových znalostí (většinou stačí standardní kancelářské dovednosti) upravovat webové stránky. Tvorba webových stránek se tak přesouvá od specializovaných firem i mezi laickou veřejnost.

Dynamické stránky používají často tzv. CMS systémy – content management system (redakční (publikační) systém. Jako redakční systém lze použít různé Open Source systémy (Joomla, Drupal), případně placené systémy českých i světových firem. U Open Source systémů je vyšší riziko útoku na systém vzhledem k otevřeným zdrojovým kódům, nicméně jsou zdarma a v současnosti hojně používané. Jejich výhodou je i přenositelnost – nejste vázáni na konkrétního výrobce webových stránek.

One Response

  1. Lindsay Says:

    Ahoj. Docela rychle9 hodnocened na to, že mně vtlsaně vůbec nezne1š. Nevedm, podle čeho usuzuješ (když jsi začal tykat, tak v tom budu pokračovat), že jsem bohatej a navedc arogantned Mysledm, že jsi absolutně nepochopil to, co jsem chtěl ředct. Ale je taky docela možne9, že jsem nepochopil důvody k protestům. Nicme9ně mi z toho lete1ku přijde, že ten lete1k pre1vě třeba proti firme1m mluved. Studenti se dle me9ho ne1zoru bojed, že jim někdo bude ředkat, co dělat a co ne. Ať už to je ste1t a politikove9 a nebo pre1vě firmy.Je1 si naopak mysledm, že to je spre1vne9, když si firmy vychovajed studenty. Když jim na studia dajed třeba stipendium.Moje pozne1mka je o tom, že pokud chci medt svobodnou akademickou půdu, tak se musedm podle toho zaředdit. Nemůžu chtedt neze1vislost a neobětovat pro to ani cent.Nemysledm si, že je 90% studentů, kteřed by si nemohli dovolit zaplatit školne9. Me1m mnoho kamare1dů, kteřed studujed na vysoke9 škole a mused si na sebe vydělat. Mnozed už si studium mused i platit, jelikož začali studovat později.Mysledm, že když si musedš něco zaplatit, tak to me1 minime1lně dva efekty:a) ve1žedš si toho studia mnohem vedce a mnohem vedce se snažedš, jelikož v tom me1š prachyb) me1š možnost požadovat jistou kvalitu vyučujedcedch, jelikož me1š na to v podobě školne9ho pe1kuJe mi jasne9, že neexistuje jednoduche9 řešened cele9 te9to situace, ale mysledm, že se to vyřešit de1. Nicme9ně si nemysledm, že by se dalo dose1hnout absolutned neze1vislosti škol.Můj pohled je tento:1) zave9st školne92) studenti budou moci dose1hnout na stipendia za svůj prospěch a dalšed studijned faspěchy3) rodiče budou moci šetřit dětem na studia po malfdch de1vke1ch a budou si to moct odečedst z daned4) školy a studenti se budou moci uche1zet o granty od firem

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.