Co je CNC

CNC – Computer Numerical Control je číslicově je plně programovatelné obráběcí zařízení.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Vše kolem této technologie šlo vpřed, a to bok po boku s rozvojem automatizace, počítačové a mikroprocesorové techniky. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, v současné sobě jsou řízeny počítačovými programy a mikroprocesory.

Řízení CNC

Každá CNC jednotka může komunikovat s počítačovým softwarem CAD/CAM a jiným podnikovým softwarem, kde lze navrhnou obráběcí projekty a přesně definují parametry výsledného výrobku. Vlastní ovládací systémovou jednotku jde použít přímo k programování zařízení , kde je potřeba vyznat se v analogii procesu při zadání na ovládacím panelu počítače.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Vhodné materiály

Nječastěji je využití oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. Další velmi zastoupené materiály jsou slitiny (aluminia či mosazi), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Možnosti použití materiálů přímo souvisí zejména s kontrétním vybavením jednotky CNC, která je závislá na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z které jsou pro stroj základní orientačními prvky. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny činnosti nají vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při mechanickém zadání na stroj je nutno tento postup přesně definovat. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností bezpečné vizuální kontroly skrze neprůstřelné sklo.

CNC obrábění

K obrábění můžeme použít kterékoli normálně používané materiály, které jsou pro výrobu dostupné, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která je dominantní ve většině firem, které mají základ výroby v CNC.

Technologie CNC obrábění

V dnešní době nejčastějším využitím je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na osobním počítači, návrhy se sdružují v soubor, který již obsahuje sérii všech potřebných příkazů k výrobě na CNC, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po číslicovém zpracování přejde stroj k zpracování a zahájení výroby. Ruční zadání programu přímo do zařízení je časově nevýhodné a využitelné pouze pro malou výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).

Výroba

CNC obrábění kovů není vhodné jen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou k dostání na trhu průmyslu a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – výchozí nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi můžeme rozdělit na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má svou funkci ve výrobním procesu, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo nějaká jiná součást. CNC jednotku můžeme svévolně upravit, dle vybavenosti či technických možností, je možné použít např. speciální systémy jako např. pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím je zvětšena produktivní či výrobní činnost firmy.

Složení

CNC stroje se skládají z 2. částí, ze soustrojí a systému řízenípro vykonávání obrábění CNC obrábění, přičemž silová část CNC má elektropneumatický zdroj, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.