Wellness víkend Vás oživí

Způsobů, jak strávit příjemný víkend a nabrat nové potřebné síly, je spousta, ale strávit víkend tak, abychom měli opravdový zážitek a vezli si domů nezapomenutelné zkušenosti, měli byste rozhodně vyzkoušet wellness víkend v hotelu Bajkal. Hotel Bajkal leží ve světoznámém trojúhelníku po ose Mariánské Lázně – Karlovy Vary – Františkovy Lázně. Samotný hotel naleznete v posledním ze zmiňovaných měst.

Hotel je od roku 2003 po kompletní rekonstrukci a naleznete zde mnoho přepychu, luxusu a nadstandardního vybavení, jakým je například fitness, kosmetické studio, bazén, výtah či wifi. Vyjma prostor přímo v restauraci, zde naleznete i mnoho dalších salonků včetně vinného sklípku, kde tak můžete strávit příjemné chvíle s přáteli. Během vašeho wellness víkendu se zde budete cítit opravdu fantasticky, uvidíte, že vaše každodenní problémy se rázem vytratí nebo alespoň utlumí na snesitelnou míru.

Během večera jsme zvyklí zde pořádat i hudební a taneční večery, jak už zde bývá dobrou tradicí. Každý z nás si potřebuje odpočinout, uvolnit mysl a tělo a dát tak svému organismu nový náboj, který nám opět přidá energii a optimismus do života. Ten koneckonců potřebujeme pro zdravý vývoj našich životně důležitých funkcí. Vyzkoušejte sami wellness víkend v hotelu Bajkal a sami se převědčte o tom, jak krásný může být zde pobyt.

 

 

 

2 Responses

  1. April Says:

    ad TS:To by bylo samozřejmě v poře1dku (obdobně byla jmenove1na mynistrině spravedlnosti předsedkyned LRV; usnesened č. 636).Pokud ale jmenovaced dekret prezidenta zned tak, jak tvrded PH (osobně jsem ten dekret neviděl, ale mysledm, že z tvrzened PH můžeme vyche1zet), tak by ale v takove9m předpadě Štefan Ffcle byl ste1le pouze „ministrem vle1dy ČR“ (tj. bez portfeje v prave9m slova smyslu), a nikoliv „ministrem pro evropske9 ze1ležitosti“ (jak ostatně již shrnul anonym z 23:26). Pojmenove1ned samo o sobě asi nened proble9m, ale vle1da me1 pak velmi širokou diskreci (v podstatě bianco šek), čedm takove9ho ministra pověřed (viz nedže).ad TS, GP a PH:Spedše se tak klonedm k ne1zoru GP, že si prezident měl ponechat pravomoc pověřit ministry bez portfeje vedenedm určite9ho fařadu nebo alespoň re1mcově určit jejich agendu (u druhe9 varianty ote1zkou zůste1ve1 JAK, když prezident nemůže jmenovat ministra XY ministrem YX). Ostatně čl. 68 odst. 2 dastavy zned: Předsedu vle1dy jmenuje prezident republiky a na jeho ne1vrh jmenuje ostatned členy vle1dy a pověřuje je ředzenedm ministerstev NEBO JINddCH daŘADŮ . V současne9 době je totiž možne9, aby vle1da pote9, co prezident jmenuje ministry bez portfeje toliko jako „ministry vle1dy ČR“ a nepověřed je vedenedm konkre9tnedho fařadu, pověřila tyto ministry v podstatě jakoukoliv agendou [teoreticky by se klidně mohla rozhodnout, že ministrem pro evropske9 ze1ležitosti bude Koce1b a ministrem pro LP pak Ffcle, nebo oba ministry pověřit faplně jinou agendou]. Trošku moc diskrece na můj vkus.Vůbec mě překvapuje, že současnfd prezident, kterfd se obecně nerad vzde1ve1 svfdch pravomoced (resp. je využedve1 v maxime1lned možne9 šedři), v te9to věci tak lehce ustoupil.Ad HK: Však z toho nikdo vědu neděle1. Berte to jako využited šance napsat novfd post s minimem ne1mahy:) Jinak o praxi, kterou popsal PH jsem nevěděl (ani jsem neznal jejed zdůvodněned), takže pro mě to už přednos mělo.

  2. Love Says:

    Eurovision – please have the intgirety to use your worldwide platform to stand up for human rights in AzerbaijanEurovision – please have the intgirety to use your worldwide platform to stand up for human rights in AzerbaijanSupport the human rights in Aserbadsjan. Free the prisoners. Demand freedom to speech.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.